Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

Rapporten är en första sammanfattning av genomförandet av Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Alla departement har under 2017 haft att utgå från strategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Inriktningen är att liknande uppföljningsrapporter ska göras årligen.

Läs mer här: Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

kommentarer