Delredovisning av regeringsuppdraget att utreda nattåg till Europa

I somras fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer. Vi gör nu en delredovisning av uppdraget som kommer att slutredovisas den sista april.

Läs mer…

kommentarer