Demokrati är inget att ta för givet – inte heller i Sverige

En amerikansk president uppviglar sina anhängare till att med våld ta över kongressbyggnaden.

Avståndet till Sverige är kort, skriver Torbjörn Nilsson.

Läs mer…

kommentarer