Det bästa – och sämsta – att säga till ett argt barn

Barns raseriutbrott grundar sig i frustration, särskilt när den vuxne inte varit förutsägbar. Psykologerna Bo Hejlskov Elvén och Martin Forster ger råd om hur du ska hantera det arga barnet – och dina egna känslor.

Läs mer…

kommentarer