Det ska bli enklare för brottsbekämpande myndigheter att kameraövervaka

Regeringen vill att polisen utan att invänta tillstånd ska kunna sätta upp kameror för övervakning direkt när ett behov uppstår. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som ska undersöka hur reglerna för kameraövervakning för brottsbekämpande myndigheter kan förenklas.

Läs mer här: Det ska bli enklare för brottsbekämpande myndigheter att kameraövervaka

kommentarer