”Det skulle innebära en chock”

Expertkåren är delad kring om USA:s centralbank Fed höjer räntan på torsdag eller senare i höst. Men en höjning kommer snart, trots att det råder stor osäkerhet kring konsekvenserna och både IMF och Valutafonden manat Janet Yellen att skynda långsamt.

Läs mer här: ”Det skulle innebära en chock”

kommentarer