”Det vore fel att kvotera in kvinnor”

Anna Hedensjö Johansson vill gärna se fler kvinnor i bolagens styrelser, men inte genom kvotering. – Nej, det skulle inte kännas bra att behöva undra: blev jag invald för min kompetens eller på en kvinnokvot?

kommentarer