Detta är Hesa Fredrik – som ska varna oss för fara

Hör du ”Hesa Fredrik”?

Klockan 15.00, första måndagen i mars, juni, september och december, ljuder varningssystemet ”Hesa Fredrik” över Sverige.

Signalen heter formellt VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Och hör du den klockan 15.00 betyder det att larmsystemet fungerar.

Läs mer…

kommentarer