Detta händer onsdag 30 september

RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
– Nobina (kl 8.00)
FIRST NORTH
– Pallas Group
ÖVRIGA NORDEN
– Bang & Olufsen (kl 8.00)
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– Rocket Internet (delägt av Kinnevik)
STÄMMOR
– Concent (extra)
BÖRSSTATISTIK
– Avanza: presenterar privatspararnas aktiehandel för september
KAPITALMARKNADSDAG
– Rocket Internet: även i New York 1/10
EXKLUSIVE UTDELNING
– Acrinova (första dag för handel utan rätt till inlösenaktie, inlösenbelopp 12 kr)
MAKROSTATISTIK
– Storbritannien: GfK konsumentförtroende september kl 1.05
– Japan: industriproduktion (prel) augusti kl 1.50
– Japan: detaljhandel augusti kl 1.50
– Tyskland: detaljhandel augusti kl 8.00
– Danmark: BNP (def) 2 kv kl 9.00
– SCB: löner privat sektor juli kl 9.30
– SCB: Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30
– Tyskland: arbetslöshet september kl 9.55
– ESV: månadsutfall augusti kl 10.00
– Tyskland: VDMA maskinorder augusti kl 10.00
– Storbritannien: BNP (def) 2 kv kl 10.30
– EMU: arbetslöshet augusti kl 11.00
– EMU: KPI (prel) september kl 11.00
– Italien: KPI (prel) september kl 11.00
– USA: ADP sysselsättning privat sektor september kl 14.15
– USA: Chicago inköpschefsindex september kl 15.45
– USA: veckovisa oljelager kl 16.30
CENTRALBANKER
– Riksbanken: direktionen sammanträder kl 9.00
– Island: räntebesked kl 10.55
– Riksbanken: Cecilia Skingsley talar om minusräntan, ingen publicering kl 18.00
– Fed: Janet Yellen och James Bullard talar vid banksammankost i St Louis kl 21.00
MAKRO ÖVRIGT
– RGK: resultat obligationsemission kl 11.03
– RGK: villkor växelemission kl 16.20
– USA: budgetåret löper

Läs mer här: Detta händer onsdag 30 september

kommentarer