Digital tvilling optimerar ångproduktionen i pappersbruket


SCA:s massa- och pappersbruk i Obbola utanför Umeå har fått en digital tvilling som, med hjälp av artificiell intelligens, nästan helt reducerar förbrukningen av fossilt bränsle i bruket.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj