Digitala rättigheter för Human IT


Konsultbolaget Human IT ska hjälpa upphovsrättsorganisationens ALIS att effektivisera sin hantering av rättigheter och ersättning för litterära verk.

Läs mer…

kommentarer