Nu ska digitala stjärnor preppas för bolagsstyrelser

Digitalisering står högt på företagens agendor – men det betyder inte att det finns digitala kompetens i deras styrelser. Nu kommer en snabbutbildning riktad till digitala proffs som vill ta plats vid bordet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj