Di:s bostadsråd: Slakta de heliga korna

I dag startar regeringens bokrissamtal med alliansen. Den nya bostadspolitiska agendan får beröm av Di:s Bostadsråd, men heliga kor måste slaktas om bostadskrisen ska lösas. Samtidigt ser Di:s expertpanel ökade risker för prisfall, men grundtipset är att bopriserna stiger med 5 procent i år.

Läs mer här: Di:s bostadsråd: Slakta de heliga korna

kommentarer