Di:s stora hållbarhetsrankning: Företagen som är bäst på att redovisa risker

Ökade krav från investerare och kunder har fått byggbolaget Skanska att tydliggöra sin redovisning av hållbarhetsrelaterade risker.  Risk får också en allt tydligare plats i bolagens rapportering, visar Di:s nya rankning.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer