DO: Fortsätt anmäla diskriminering

STOCKHOLM. Antalet anmälda fall av upplevd diskriminering ökar. Men diskrimineringsombudsmannen (DO) Agneta Broberg anser att förebyggande arbete kan vara väl så effektivt som att försöka driva fall i domstolar.

kommentarer