Inget samband mellan dödsfall och vaccinet

En äldre multisjuk man dog dagen efter att han vaccinerats mot corona i slutet av december.

En biverkningsrapport är nu klar som visar att dödsfallet inte är kopplat till vaccinet, det skriver SVT Småland. 

– Det finns inga indikationer i nuläget, skriver Veronica Arthurson, enhetschef för Läkemedelsäkerhet, i ett mejl till SVT.

Läs mer…

kommentarer