Dog i väntan på undersökning

VÄXJÖ. Trots känt hjärtproblem prioriterades en 45-årig man som sökte hjälp på en vårdcentral i Kronoberg aldrig för en mer ordentlig undersökning. Svaren på EKG som togs granskades inte heller enligt patientjournalen.

kommentarer