Dollarn försvagas något efter mellanårsval

Det amerikanska mellanårsvalet passerade utan större överraskningar och nettorörelserna på marknaderna blev också begränsade. Dollarn sjunker dock tillbaka någotKälla: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer