Dom skärper krav på flygbolag vid försening

FLYG. Oförutsedda tekniska problem håller inte som förklaring när ett flygbolag vill slippa undan kompensation till flygpassagerarna. Det slår EU:s domstol fast i ett fall som rör en holländsk passagerare som blev 29 timmar försenad på en KLM-flygning mellan Equador och Amsterdam.

Läs mer här: Dom skärper krav på flygbolag vid försening

kommentarer