Domstol fördyrar nätpublicering

KALMAR. Kalmar tingsrätt har beslutat att inte längre lämna ut offentliga handlingar elektroniskt. Den som vill ha en kopia på exempelvis en förundersökning eller dom får ut den i form av papperskopior – och betala för dem. En omfattande brottsutredning kan därmed kosta tusentals kronor att lösa ut.

kommentarer