”Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörda”

Barn har enligt både svensk rätt och FN:s barnkonvention rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem – för detta finns ingen nedre åldersgräns. Väljer en domstol att gå emot barns vilja bör skälen till det redovisas. Detta har inte gjorts i domen där en våldsdömd pappa får enskild vårdnad, skriver flera debattörer.

Läs mer…

kommentarer