Don Juan – från förförare till förövare

Var Don Juan en harmlös kvinnotjusare och vivör, eller en patetisk förövare som gjorde sig skyldig till sexuella övergrepp? Den ibland flytande gränsen mellan det sexuella och det brottsliga som aktualiserats av metoo har även varit ett återkommande tema i flera västerländska klassiker, från Shakespeare och Mozart till Molière och Kierkegaard.

Läs mer…

kommentarer