Donationsregister blev nedringt efter upprop

Stefan Dubois behöver nya stamceller för att överleva.

Men det har inte gått att hitta en donator som passar.

Sonen Mattias startade därför ett Facebook-upprop för att få folk att donera stamceller.

Nu har uppropet nått över 75 000 personer och lett till att donatorregistret knappt hinner med att ta hand om alla som registrerar sig.

kommentarer