Doris Funcke: Så ville Carin Mannheimer dö

Doris Funcke, 72, blev folkkär som Kristina i Carin Mannheimers tv-serie Svenska hjärtan på 1980-talet. Hon minns åren med Carin Mannheimer med värme – och inte minst ett samtal om döden.

– Vi pratade en gång om döden och hon berättade hur hon ville dö. Jag hoppas hon fick något liknande, säger Doris Funcke.

kommentarer