Drastisk åtgärd – Putin vill undvika färgrevolution

Den ryska regeringens plötsliga avgång är ett sätt för Vladimir Putin att möta folkets missnöje och visa sig handlingskraftig. Allt för att undvika en egen färgrevolution efter 20 år vid makten.

Läs mer…

kommentarer