Dyrare minne kan driva upp grafikkortspriser


Förväntas öka under nästa kvartal.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj