Bråk om uppdateringar skapar problem för vårdens id-tjänst

I spåren av det avbrutna samarbetet om ett gemensamt e-leg för offentlig sektor, Efos, har vården fått problem med sin e-id-lösning Siths. För att fungera med Windows 10 krävs nya versioner – men vem som ska leverera dem är oklart.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj