Efter kritiken – Google ändrar ikonerna i sökdesignen

Har kritiserats för att göra det svårare att se skillnad mellan sökningar och sponsrade resultat.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj