Efter pandemin kan förnyelsen komma

Kulturlivet kippar efter andan med stängda teatrar och arbetslösa artister.

Gunnar Wetterberg påminner om vad som kan komma efter pandemin.

Läs mer…

kommentarer