Eget och delat på Blomstret

Stefan Gavell och Kerstin Lund har en del av sitt hem utanför den egna lägenheten. De trivs med grannsamvaron i kollektivhuset Blomstret. Även om det kan hetta till i renoveringsdiskussionerna går det bra att samsas om hur det ska se ut i de gemensamma rummen.

kommentarer