Ekonomer: Positivt att Riksbanken tappar makt

Riksbanken ökar i trovärdighet och tydlighet. Det nya ramverket som ger politikerna större inflytande över bland annat inflationsmålet är att betrakta som positivt, säger flera bedömare till SvD.

Läs mer…

kommentarer