Elev stämmer Skolverket – fick inte hjälpmedel

En elev med dyslexi fick inte använda hjälpmedel under nationella proven i svenska – och fick därmed sänkt betyg. 

Nu stämmer eleven Skolverket för diskriminering.

Dyslexiförbundet ställer sig bakom stämningen. 

Läs mer…

kommentarer