Elev utan undervisning i tre år – nu ställs nya krav på kommunen

I samband med ett tillsynsärende på skolan som uppdagades att en elev som då gick i årskurs fem i princip varit borta från undervisning i tre läsår. Skolan har under den tiden vidtagit vissa åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Men det har inte gett några resultat och elevens frånvaro från undervisningen har trots åtgärderna varit i det närmaste total.

Läs mer här: Elev utan undervisning i tre år – nu ställs nya krav på kommunen

kommentarer