”Elever måste förstå det egna ansvaret”

Om skolan ska klara att lära ut tillräckligt, måste eleverna göra sina läxor. Det handlar om det egna ansvaret. Denna pusselbit måste upp på bordet. Och vi får inte tappa bort den, skriver gymnasieläraren Henrik Birkebo.

Läs mer…

kommentarer