Emmanuel Macrons ödestal för Europa

”Vi kan inte låta nationalister, som inte har någon lösning att erbjuda, utnyttja missnöjet bland våra folk. Vi kan inte vara sömngångare i ett kraftlöst Europa”, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron i Dagens Nyheter och ett 30-tal andra europeiska tidningar. 

Han föreslår tre punkter för en förnyelse av det europeiska samarbetet. 

Läs mer…

kommentarer