En allegori över en döende scenkonst

Klaus Nomis spektakulära framträdanden och öde lämpar sig väl för operan.

Axel Englund ser Richard Hamrin i rollen som den queera och teatrala artisten.

Läs mer…

kommentarer