En av fyra överlämnad till polis kan inte tvångsutvisas

En av fyra som polisen ska utvisa från Sverige kan inte tvingas till att återvända till sitt hemland. Det handlar om medborgare i länder som enbart tar emot dem som återvänder frivilligt.
– De kan bli kvar i landet i flera år, säger Natalya Carlsson på Nationella operativa avdelningens gränspolissektion.

Läs mer…

kommentarer