En gigantisk utmaning

Opinion

Verkligheten börjar tränga sig på efter den enorma flyktingströmmen till Sverige under 2015. Totalt beräknas det handla om drygt 160.000 asylsökande enligt Migrationsverkets statistik. Minst 100.000 av dessa, troligen fler, kan beräknas vara i förvärvsaktiva åldrar. Det är ungefär lika många som i en hel årskull unga män och kvinnor som under 2016 söker sig ut på arbetsmarknaden. Det innebär att på lite sikt behöver efterfrågan på arbetskraft fördubblas, om dagens massarbetslöshet inte skall förvärvas. Det sker dessutom i en situation där utträdet från arbetsmarknaden kommer att bli allt lägre eftersom 40-talisterna, ”köttberget”, i stort sett redan har checkat ut från arbetslivet och det nu är 50-talisterna, en mindre generation som börjar närma sig pensionsåldern.
Men utmaningen handlar inte bara om behovet av en jobbtillväxt som vi inte varit i närheten av sedan 1990-talets början. Då var sysselsättningsgraden 80,3 procent för män och kvinnor. I dag är den 66,9 procent, där en väsentlig förklaring är att vi i alltför liten utsträckning får in invandrare på arbetsmarknaden.
Hur illa det är för de som invandrar redovisade ekononomiprofessorn Mats Hammarstedt i en artikel om faktafelen i flyktingdebatten. En vanlig uppgift som cirkulerar är att det tar sju år för en flykting

Läs mer här: En gigantisk utmaning

kommentarer