En god, jämlik och jämställd sexuell hälsa i hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i befolkningen.

Läs mer…

kommentarer