En ny organisation för polisen

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015. Säkerhetspolisen ska samtidigt inrättas som en fristående myndighet.Pressmeddelande: En ny organisation för polisenProp. 2013/14:110 En ny organisation för polisen Justitiedepartementet, 17 mars 2014

kommentarer