Energimyndigheten presenterar förslag till ändringar av elcertifikatssystemet

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett behovet av ändringar i det nationella regelverket för elcertifikat för att uppfylla åtagandena i traktatet med Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Redovisningen av uppdraget överlämnas till it- och energiminister Anna-Karin Hatt i dag vid en direktsänd pressträff kl 16.30. Pressinbjudan: Presentation av förslaget till ändringar av elcertifikatssystemet Näringsdepartementet, 11 februari 2014

kommentarer