Engstrands integritet genomsyrade hans gärning

Tommy Engstrand var unik. Nyfiken, engagerad, kunnig och med en värme som gick rakt igenom både radioapparaten och tv-rutan. Hans avhopp från Bragdnämnden 1997 var ett tydligt ställningstagande som förändrade statuterna. 

Läs mer…

kommentarer