Enkelt prov avslöjar Alzheimer-risk

LUND. Ett enkelt ryggvätskeprov kan tidigt ge besked om man håller på att utveckla Alzheimers sjukdom. Det visar en studie på 156 patienter som sökt vård för minnessvårigheter.

kommentarer