Ericsson spår lavinartad ökning av mobildataanvändning till 2025

Dataanvändningen per användare förväntas stiga från dagens 7,2 GB per månad till hela 24 GB.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj