Estoniadom överklagad

Åklagaren har överklagat Göteborgs tingsrätts dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

Två svenska medborgare dömdes till dagsböter för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området.

Åklagaren lämnar en kommentar till dagens överklagande.

Läs mer…

kommentarer