Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet

Samarbetet inom arbetslivsområdet omfattar de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, och avser sysselsättnings– och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet. Det nya programmet börjar gälla samtidigt som Sverige övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Läs mer här: Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet

kommentarer