Ett starkare skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som syftar till att ytterligare förstärka skyddet för personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller förföljelse. Pressmeddelande: Ett starkare skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personerProp. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Justitiedepartementet, 11 mars 2014

kommentarer