EU går med på Tysklands undantag – förbränningsbilarna blir kvar efter 2035


Men bilarna ska endast gå att tanka med så kallade e-bränslen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj