EU inför ytterligare riktade sanktioner

Med anledning av den ryska interventionen på Krim har det europeiska rådet har enats om att tillföra ett antal namn till den tidigare upprättade sanktionslistan. Personerna kommer få sina tillgångar frysta och beläggas med inreseförbud till EU. Europeiska rådet diskuterade även EU:s strategi för jobb och tillväxt (Europa 2020). Stats- och regeringscheferna hade även en första diskussion om de nya klimat- och energimålen för 2030.Artikel: EU inför ytterligare riktade sanktioner EU-representationen i Bryssel, Statsrådsberedningen, 21 mars 2014

kommentarer