EU måste skärpa kampen mot människohandel

Det kriminalpolitiska samarbetet inom EU måste stärkas för att stoppa trafficking.

kommentarer